Bel bij overlijden 0547-384008 (24 uur per dag, 7 dagen in de week)

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Intrare B.V., gevestigd in Enter, KVK nummer 84467118, in deze privacyverklaring verder te noemen Nijkamp Uitvaartzorg en bereikbaar via 0547-384008 / info@nijkampuitvaartzorg.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. Nijkamp Uitvaartzorg ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die Nijkamp Uitvaartzorg opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden.

Nijkamp Uitvaartzorg gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Nijkamp Uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Nijkamp Uitvaartzorg handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Nijkamp Uitvaartzorg verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie/dankkaartjes te kunnen regelen.

  1. 1) NAW-gegevens (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  2. 2) Geboortedatum (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  3. 3) Geboorteplaats (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  4. 4) Telefoonnummer (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  5. 5) E-mailadres (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  6. 6) BSN-nummer (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  7. 7) Burgerlijke staat (overledene)
  8. 8) Dag, uur en plaats overlijden (overledene)
  9. 9) Gegevens schouwarts
  10. 10) Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie) (overledene)

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerkers van Nijkamp Uitvaartzorg hebben afzonderlijk van elkaar een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het systeem. De medewerkers van Nijkamp Uitvaartzorg kunnen opgeslagen bestanden als Word en PDF, behorend bij een overledene, inzien op een server. Ook hiervoor geldt dat een medewerker moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast werken de medewerkers met een administratieve functie met een boekhoudsysteem (crediteuren, debiteuren) dat is gekoppeld aan het digitale systeem (beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord).

Gegevensuitwisseling derden

Nijkamp Uitvaartzorg verkoopt persoonsgegevens absoluut niet aan derden. Nijkamp Uitvaartzorg wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, de drukker en anderen, als dit noodzakelijk is om een afscheid goed te kunnen begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een dag en tijdstip van een crematie.

Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen. Zo ontvangt de drukker bijvoorbeeld geen BSN nummer. Nijkamp Uitvaartzorg deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid.

Bewaren persoonsgegevens

Nijkamp Uitvaartzorg bewaart de gegevens van een afscheid bij voorkeur langer dan 7 jaar, aangezien nabestaanden regelmatig details vernemen van een eerder uitgevoerde uitvaart van een familielid. Beeldmateriaal, als foto’s van personen tijdens een uitvaart, gebruikt Nijkamp Uitvaartzorg eventueel voor de website en Social Media na akkoord van de opdrachtgever/opdrachtgeefster.

Verwijderen persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek zal Nijkamp Uitvaartzorg door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

Wat zeggen mensen over Nijkamp Uitvaartzorg?

”Alle medewerkers waren behulpzaam en toonden initiatief. Vooral toen het nodig was in de eerste uren…”

”De inzet voor de familie is geweldig. De betrokkenheid en de bereikbaarheid is groot.”

”Meelevend, vriendelijk, doortastend en niet opdringerig.”