< Terug naar nieuws

Natuurlijke en niet-natuurlijke dood

Geplaatst op Categorieën Algemeen, Nijkamp Uitvaartzorg

Het overlijden kan een natuurlijke (ouderdom of een ziekte) of een niet-natuurlijke oorzaak hebben (ongeluk of geweld). Als de arts twijfelt of weet dat er een niet-natuurlijke doodsoorzaak is, geeft hij geen verklaring van overlijden af maar schakelt hij de gemeentelijk lijkschouwer in.

Procedure bij niet-natuurlijke dood
Als de gemeentelijk lijkschouwer meent dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, brengt de arts verslag uit aan de officier van justitie. Deze beslist of nader onderzoek van een politiearts of van het Nederlands Forensisch Instituut nodig is. Ook kan de politieonderzoek doen naar de omstandigheden en oorzaak van het overlijden. Als eventueel nader onderzoek is gedaan en de officier van justitie het niet nodig vindt om beslag op het lichaam te leggen of beslag langer te laten voortduren, geeft hij een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’ af.

Opzet of schuld: nader onderzoek
Of er sprake is van opzet of schuld, van het slachtoffer of een ander, maakt geen verschil. Dat maakt alleen verschil voor de vraag of er sprake is van een strafbaar feit. Vaak is nader onderzoek geboden. Een verkeersongeval kan zijn veroorzaakt doordat het slachtoffer een hartaanval kreeg. In dat geval is er sprake van een natuurlijke dood, ondanks dat het lichaam een seconde later ernstig letsel opliep.

Euthanasie
Een einde maken aan het leven van iemand anders is strafbaar. Ook als de patiënt er zelf om vraagt bij de arts. Soms willen mensen niet meer leven. Bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn, pijn lijden of moeite hebben met ademhalen. Soms mag een arts euthanasie of hulp bij zelfdoding verlenen. Bijvoorbeeld als iemand niet meer beter wordt. Of als niets meer aan het lijden te doen is. De arts is niet strafbaar als hij zich houdt aan alle 6 eisen uit de wet. Die 6 eisen heten samen de zorgvuldigheidseisen. Dit staat in de euthanasiewet.

Verlof tot begraving of crematie
Aan de hand van de verklaring van geen bezwaar kunnen nabestaanden, of een uitvaartverzorger namens hen, bij de gemeente een verlof tot begraven of cremeren aanvragen. Zonder een dergelijk verlof mag een houder van een begraafplaats of crematorium geen overledenen accepteren.

Aangifte van overlijden
Iedereen die uit eigen wetenschap kennis heeft genomen van het overlijden kan aangifte van overlijden doen. Meestal is dat de uitvaartverzorger maar ook nabestaanden kunnen dit zelf doen.
U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. U kunt digitaal aangifte doen met e-Herkenning. Voor de aangifte heeft u een verklaring van overlijden nodig. Een behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer moet eerst controleren of het om een natuurlijke dood gaat.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met Nijkamp Uitvaartzorg op via telefoonnummer 0547-384008 of mail ons via info@nijkampuitvaartzorg.nl

Bron: uitvaart.nl