< Terug naar nieuws

Cremeren

Geplaatst op Categorieën Nijkamp UitvaartzorgTags

Op 23 juli 1888 werd Koninklijke toestemming verkregen voor het inrichten van landgoed Westerveld tot begraafplaats. Op 1 mei 1890 werd de begraafplaats officieel geopend. Westerveld was vanaf het begin een begraafplaats voor “alle gezindten” – wat destijds nog iets bijzonders was – en legde aldus de grondslag voor de huidige algemene begraafplaatsen. Hierover heeft u in de vorige aflevering wat kunnen lezen.

Westerveld is onder meer bekend om Crematorium Velsen. Het crematorium werd in 1913 gebouwd naar een ontwerp van de architect Marius Poel. Op 1 april 1914 vond de eerste crematie plaats van dr. C.J. Vaillant, hij was hoofdbestuurslid van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding.

Pas in 1955 werd crematie in Nederland wettelijk toegestaan. Tot die tijd hadden we in Nederland nog maar twee crematoria te weten in Driehuis Westerveld en in Dieren. In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging crematie gelijkgesteld aan begrafenis. In sommige regio’s van Nederland is crematie niet zo geaccepteerd, dit hangt samen met religieuze overtuigingen en tradities.

De rouwplechtigheid, zoals een kerkdienst of uitvaartdienst, voorafgaand aan de crematie, is gelijk aan die bij een begrafenis. De daadwerkelijke verbranding wordt uitgevoerd door het crematorium personeel. Voorheen geschiedde dit doorgaans buiten aanwezigheid van nabestaanden of belangstellenden. Tegenwoordig kunnen de nabestaanden aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de crematieoven. Bij de meeste crematoria is dit geen probleem. Een aantal crematoria heeft de ovenruimte een publieksvriendelijker uiterlijk gegeven.

Als de (al dan niet religieuze) uitvaartdienst of samenkomst de plechtigheid is afgelopen, worden de nabestaanden en belangstellenden door de uitvaartverzorger bedankt voor hun aanwezigheid, en verzocht, na een laatste groet aan de overledene, zich te begeven naar een naastgelegen ruimte, waar men elkaar kan condoleren, onder de aanwezigheid van koffie, thee, en dergelijke. Een kist is geen verplichting bij cremeren , de crematie mag ook plaatsvinden met het lichaam geplaatst op een ligplank en gewikkeld in een lijkwade. Bij invoer op een ligplank is de enige voorwaarde, dat het lichaam voor het ovenpersoneel niet als zodanig herkenbaar is. De verbranding vindt plaats in een speciale crematieoven. De temperatuur is ongeveer 1100 graden Celsius en de verassingstijd is ongeveer anderhalf uur. De as van een volwassen persoon weegt ongeveer 2,5 – 3 kg (inclusief kist). Het is een misverstand dat een lichaam verteert door de vlammen. De verassing geschiedt door de hitte.

De regio Twente/Achterhoek kent groot aantal crematoria, waarvan het crematorium Twente in Usselo de oudste en crematorium Hart van Berkelland in Haarlo de jongste. Cremeren heeft in de afgelopen 40 jaar een enorme vlucht genomen. Bijna vanuit elke plaats is een crematorium makkelijk te bereiken. De meeste crematoria beschikken naast een aula voor de te houden diensten en een koffiekamer ook 24 uurs kamers, waar nabestaanden gebruik van kunnen een opbaarkamer.

Wilt u meer weten over cremeren, neem dan contact met Nijkamp Uitvaartzorg op via telefoonnummer 0547-384008 of mail ons via info@nijkampuitvaartzorg.nl

Bron: Crematorium Westerveld