< Terug naar nieuws

Een uitvaartverzekering: wel of niet?

Geplaatst op Categorieën Algemeen, Nijkamp Uitvaartzorg

Kiest u voor een uitvaartverzekering, dan zijn er verschillende soorten. Hieronder staan de meest voorkomende. Combinaties zijn ook mogelijk:

Kapitaalverzekering: Bij overlijden krijgt u een bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden de uitvaart betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de premie en de polisvoorwaarden.

Naturaverzekering: U ontvangt geen geld, maar goederen en diensten die bij een uitvaart horen. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen een basispakket. Dit basispakket bevat de standaardonderdelen van een uitvaart. U kunt daarnaast een aanvullende verzekering afsluiten voor extra mogelijkheden.

Koopsom uitvaartverzekering: U legt eenmalig een bedrag in bij de verzekeringsmaatschappij. Van dat geld wordt (een deel van) uw uitvaart vergoed.

Wat kost een uitvaartverzekering?  De premie hangt af van de dekking en de leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Hoe ouder u op dat moment bent, hoe hoger de premie. De kans dat u overlijdt wordt namelijk groter met de leeftijd, en daarmee de kans dat de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren

Welk bedrag: Voor welk bedrag u zich wilt verzekeren, hangt af van uw wensen voor een uitvaart..

Kostendekking: wat wordt vergoed?  Soms blijkt dat de uitvaartverzekering niet alle kosten dekt. Nabestaanden komen hier vaak pas laat achter en moeten zo toch een deel van de kosten zelf betalen. Let dus op de kleine lettertjes: welke kosten worden precies gedekt en tot welk bedrag?

Premie- of polis veranderingen: De meeste verzekeringsmaatschappijen kunnen op elk moment de premie of polisvoorwaarden aanpassen. U bent dan verplicht de hogere premie te betalen als u de verzekering wilt behouden. U hebt wel het recht om binnen 30 dagen na een premie- of polis wijziging de verzekering op te zeggen. U bent dan niet langer verzekerd.

Gevolgen van opzeggen: Als u opzegt, krijgt u de uitvaart niet meer (gedeeltelijk) vergoed. Dan moeten uw nabestaanden de uitvaart op een andere manier betalen, bijvoorbeeld uit spaargeld dat u nalaat. Als u uw koopsom-uitvaartverzekering wilt opzeggen, krijgt u een deel van uw ingelegde geld (de afkoopwaarde) terug van de verzekering. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van na hoeveel jaar u de verzekering opzegt.

Overstappen: U kunt uw contract opzeggen en bij een andere verzekeringsmaatschappij een nieuw contract afsluiten. U kunt uw bestaande contract niet meenemen. Ook kunt u niet dezelfde premie houden. Waarschijnlijk zal uw maandelijkse premie hoger worden omdat u inmiddels ouder bent. Het overstappen heeft geen effect op de uitvaart die u vergoed krijgt. Dit hangt alleen af van de door u gekozen dekking. Het maakt dus voor de vergoeding van de uitvaart niet uit hoe lang uw verzekering al loopt. Soms stelt de verzekeraar echter wel als voorwaarde dat u eerst één of twee jaar premie moet hebben betaald voordat tot uitkering kan worden overgegaan. Vraag dit na als u overweegt een (nieuwe) uitvaartverzekering af te sluiten. Vraag ook na of u administratie- en/of afsluitkosten moet betalen.

Indexering: Vraag de verzekeringsmaatschappij of en hoe de premie jaarlijks wordt verhoogd (geïndexeerd). De prijs van een uitvaart is over 20 jaar hoger dan nu. Het is belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij daar rekening mee houdt, door het opgebouwde kapitaal jaarlijks aan te passen aan de inflatie. Dit kan betekenen dat de premie jaarlijks stijgt. Blijft de premie gedurende de gehele looptijd hetzelfde, dan is de kans groot dat er bij overlijden te weinig geld voor de uitvaart wordt uitgekeerd. U kunt eventueel bij uw verzekeringsmaatschappij navragen hoe dit geregeld is.

Zo is er veel mogelijk om u voor uw eigen uitvaart te verzekeren. Wilt u nog meer informatie dan kunt u met ons contact opnemen en wij kunnen u dan verwijzen naar de juiste persoon.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met Nijkamp Uitvaartzorg op via telefoonnummer 0547-384008 of mail ons via info@nijkampuitvaartzorg.nl

Bron: Nibud